Wsparcie w rehabilitacji

Jak pozyskać dofinansowanie z PFRON?

Z jakiego dofinansowania możesz skorzystać?

 

Jeśli potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych lub tzw. środków pomocniczych (np. soczewek kontaktowych, lupy, aparatu słuchowego), możesz ubiegać się o pokrycie kosztów ich zakupu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Jeśli NFZ nie pokrywa ceny zakupu danego sprzętu w całości, możesz zwrócić się do PCPR lub MOPS.

 

Dofinansowanie jest udzielane ze środków PFRON

 

Więcej informacji na: www.pfron.org.pl

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie z PFRON?

 

  • Po pierwsze, powinieneś mieć dokument potwierdzający, że jesteś osobą niepełnosprawną.
  • Po drugie, należy spełnić kryterium dochodowe. Możesz starać się o dofinansowanie, jeśli średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotne.

 

Uwaga: kwoty te zależą od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny i ulegają zmianom.
Aktualne kwoty można znaleźć m.in. na stronie www.stat.gov.pl.